Rabu, 07 November 2012

Kerajaan Malaka

a. Letak Geografis

Letak Kerajaan Malaka sangat strategis, yaitu berada di Semenanjung Malaya dengan ibukota di Malaka. Letak tersebut berpengarauh beasr terhadap perkembangan kehidupan pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, ketika Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaan.


a   b. Kehidupan Politik
Raja pertama sekaligus pendiri adalah Iskandar Syah. Pada masa pemerintahannya, berkembang sebagai salah satu kerajaan islam terbesar dan disegani di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka mencapai kejayaan pada masa Sultan Mansyur Syah. Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran islam di Asia Tenggara.
Kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa Sultan Alauddin Syah. Banyak daerah taklukan kerajaan Malaka melepaskan diri. Perang dan perombakan banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Malaka.

     c. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Malaka
Kehidupan perekonomian masyarakat Malaka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Sebagai masyarakat yang hidup dalam dunia maritim, hubungan sosial masyarakatnya sangat terbatas, bahkan diantara mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat individualisme. Oleh karena itu, hubungan sosial masyarakat maritim sangat jauh berbeda dengan masyarakat agraris.
Kehidupan sosial masyarakat Malaka juga sudah diatur dengan sistem undang-undang yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kebudayaan masyarakat Malaka dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan agam Islam. Agama yang dianut adalah agama Islam yang dijadikan agama negara.0 komentar:

Posting Komentar